STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.05.H58-230608-0001 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN TM WINE HÀ NỘI 139 08/06/2023 13/06/2023 Đã tiếp nhận
2 000.00.05.H58-230608-0002 Thay đổi nội dung ĐKDN 0028831501 1201674339 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH HÙNG VƯƠNG 139 08/06/2023 13/06/2023 Đang xử lý