STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.05.H58-230605-0008 Thông báo thay đổi 0028140681 1201670849 CÔNG TY TNHH THÀNH PHONG TIỀN GIANG 139 05/06/2023 08/06/2023 Được chấp thuận
2 000.00.05.H58-230605-0004 Đăng ký mới CHI NHÁNH 01 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỂ THAO HẢI YẾN 139 05/06/2023 08/06/2023 Đã tiếp nhận
3 000.00.05.H58-230605-0006 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG SẢN THIÊN NGÂN 139 05/06/2023 08/06/2023 Đã tiếp nhận
4 000.00.05.H58-230605-0010 Thay đổi nội dung ĐKDN 0012313152 1201142158 CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC MYTHO 139 05/06/2023 08/06/2023 Đã tiếp nhận
5 000.00.05.H58-230605-0011 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY LÊ HẢI 139 05/06/2023 08/06/2023 Đã tiếp nhận
6 000.00.05.H58-230605-0007 Thay đổi nội dung ĐKDN 0024410900 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG PHÚ LỘC 139 05/06/2023 08/06/2023 Được chấp thuận
7 000.00.05.H58-230605-0002 Thay đổi nội dung ĐKDN 0001195964 1200225027 CÔNG TY TNHH MTV NĂM NGA 139 05/06/2023 08/06/2023 Được chấp thuận
8 000.00.05.H58-230605-0014 Thay đổi nội dung ĐKDN 0006613586 1200658486 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI TÂN BÌNH AN 139 05/06/2023 08/06/2023 Đã tiếp nhận
9 000.00.05.H58-230605-0005 Thay đổi nội dung ĐKDN 0008310645 1201321742 CÔNG TY TNHH NHÃ TƯỜNG 139 05/06/2023 08/06/2023 Được chấp thuận
10 000.00.05.H58-230605-0001 Thay đổi nội dung ĐKDN 0011223206 1201480647 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG PHÚ LỘC 139 05/06/2023 08/06/2023 Được chấp thuận
11 000.00.05.H58-230605-0003 Thay đổi nội dung ĐKDN 0001195220 1200765054 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THÁI DƯƠNG. 139 05/06/2023 08/06/2023 Được chấp thuận
12 000.00.05.H58-230605-0009 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HÀN VIỆT 139 05/06/2023 08/06/2023 Đã tiếp nhận
13 000.00.05.H58-230605-0012 Thay đổi nội dung ĐKDN 0026620937 1201663143 CÔNG TY TNHH EIE ENGLISH HOUSE 139 05/06/2023 08/06/2023 Đã tiếp nhận
14 000.00.05.H58-230605-0013 Thay đổi nội dung ĐKDN 0021586137 0102721191-061 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE – CHI NHÁNH TIỀN GIANG 139 05/06/2023 08/06/2023 Đã tiếp nhận
15 000.00.05.H58-230605-0016 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YOGA PHƯỚC CHÂU - TRUNG TÂM MANTRA YOGA - MỸ THO 139 05/06/2023 08/06/2023 Đang xử lý
16 000.00.05.H58-230605-0015 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUYÊN KÝ VIỆT NAM 139 05/06/2023 08/06/2023 Đã tiếp nhận