STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 Tạm ngừng hoạt động 0025865065 0317137162-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HAOYOO CLOTHING 139 01/06/2023 06/06/2023 Được chấp thuận
2 000.00.05.H58-230601-0001 Thay đổi nội dung ĐKDN 0023481499 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - NHÀ ĂN CHOI & SHIN'S VINA 139 01/06/2023 06/06/2023 Đã tiếp nhận
3 000.00.05.H58-230601-0002 Hoạt động trở lại 0026620937 1201663143 CÔNG TY TNHH EIE ENGLISH HOUSE 139 01/06/2023 06/06/2023 Đã tiếp nhận
4 000.00.05.H58-230601-0003 Thay đổi nội dung ĐKDN 0001219847 1200451428 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỂ THAO HẢI YẾN 139 01/06/2023 06/06/2023 Đã tiếp nhận
5 000.00.05.H58-230601-0004 Đăng ký mới CHI NHÁNH MỸ THO 2 - CÔNG TY TNHH SRISAWAD VIỆT NAM 139 01/06/2023 06/06/2023 Đã tiếp nhận
6 000.00.05.H58-230601-0006 Đăng ký mới KHO HÀNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DVM 139 01/06/2023 06/06/2023 Đã tiếp nhận
7 000.00.05.H58-230601-0005 Thông báo quyết định giải thể 0013997608 1201525802 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM BÌNH 139 01/06/2023 06/06/2023 Trình Lãnh đạo
8 000.00.05.H58-230601-0007 Đăng ký mới CHI NHÁNH CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BACO VIỆT 139 01/06/2023 06/06/2023 Đã tiếp nhận