STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 Tạm ngừng hoạt động 0019365298 00001 CỬA HÀNG CAI LẬY- CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VG VIỆT NAM 139 10/06/2023 15/06/2023 Được chấp thuận
2 000.00.05.H58-230610-0003 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - CÔNG TY TNHH TM DV VT HẢI LONG TẠI TIỀN GIANG 139 10/06/2023 15/06/2023 Đã tiếp nhận
3 000.00.05.H58-230610-0002 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TIỀN GIANG - CÔNG TY TNHH TM DV VT HẢI LONG 139 10/06/2023 15/06/2023 Đã tiếp nhận
4 000.00.05.H58-230610-0001 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY TNHH TM DV VT HẢI LONG TẠI TIỀN GIANG 139 10/06/2023 15/06/2023 Đã tiếp nhận