STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 Thông báo của cơ quan thuế 0026801273 1201664073 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG THỦY SẢN VẠN PHÁT 139 30/05/2023 02/06/2023 Được chấp thuận
2 Thông báo của cơ quan thuế 0023518058 1201641830 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DA8 139 30/05/2023 02/06/2023 Được chấp thuận
3 000.00.05.H58-230530-0001 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH MV-GEAR - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GÒ CÔNG TIỀN GIANG 139 30/05/2023 02/06/2023 Đã tiếp nhận
4 000.00.05.H58-230530-0003 Thay đổi nội dung ĐKDN 0028723164 00026 CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ TÀI LỘC - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TIỀN GIANG 139 30/05/2023 02/06/2023 Đã tiếp nhận
5 000.00.05.H58-230530-0005 Thông báo thay đổi 0014070354 0313835656 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TÂM THÀNH PHÁT 139 30/05/2023 02/06/2023 Đã tiếp nhận
6 000.00.05.H58-230530-0008 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN QUỐC TẾ NỤ CƯỜI MỚI – NHA KHOA SÀI GÒN QUỐC TẾ 139 30/05/2023 02/06/2023 Đang xử lý
7 000.00.05.H58-230530-0002 Đăng ký mới 0028902816 1201674628 CÔNG TY TNHH MTV GIA BẢO THIÊN KIM 139 30/05/2023 02/06/2023 Được chấp thuận
8 000.00.05.H58-230530-0007 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN QUỐC TẾ NỤ CƯỜI MỚI – NHA KHOA SÀI GÒN QUỐC TẾ 139 30/05/2023 02/06/2023 Đang xử lý
9 000.00.05.H58-230530-0013 Thông báo quyết định giải thể 0028684916 1201673825 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM SX CƠ KHÍ TẤN PHÁT 139 30/05/2023 02/06/2023 Được chấp thuận
10 000.00.05.H58-230530-0010 Thay đổi nội dung ĐKDN 0021800783 00001 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN MEKONG- NHÀ THUỐC SÀI GÒN MEKONG 139 30/05/2023 02/06/2023 Được chấp thuận
11 000.00.05.H58-230530-0011 Tạm ngừng hoạt động 0001225707 1200293595 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM THÀNH. 139 30/05/2023 02/06/2023 Đang treo
12 000.00.05.H58-230530-0014 Thay đổi nội dung ĐKDN 0024390292 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CƠ SỞ 1 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC THÀNH 139 30/05/2023 02/06/2023 Được chấp thuận
13 000.00.05.H58-230530-0015 Thay đổi nội dung ĐKDN 0009550909 1200252239 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM SƠN 139 30/05/2023 02/06/2023 Được chấp thuận
14 000.00.05.H58-230530-0009 Đăng ký mới 0028904878 1201674635 CÔNG TY TNHH TM XD NGUYỄN LỄ 139 30/05/2023 02/06/2023 Được chấp thuận
15 000.00.05.H58-230530-0004 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0026872022 1201664323 CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT TG 139 30/05/2023 06/06/2023 Đang xử lý
16 000.00.05.H58-230530-0016 Đăng ký mới 1201674642 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT KHUÊ 139 30/05/2023 02/06/2023 Trình Lãnh đạo
17 000.00.05.H58-230530-0019 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 0001195964 1200225027 CÔNG TY TNHH MTV NĂM NGA 139 30/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
18 000.00.05.H58-230530-0018 Thay đổi nội dung ĐKDN 0010841976 1201473047 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MAI DUNG 139 30/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
19 000.00.05.H58-230530-0017 Thay đổi nội dung ĐKDN 0022821873 1201633967 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HỮU BẢO TIỀN GIANG 139 30/05/2023 02/06/2023 Đã tiếp nhận
20 Thông báo của cơ quan thuế 0009367217 1201438123 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC NAM ĐÔ 139 30/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
21 Thông báo của cơ quan thuế 0027924867 1201668462 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YẾN SÀO GIA LONG 139 30/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận