STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 Thông báo của cơ quan thuế 0006613624 1201001333 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG MINH PHÚC TGI 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
2 000.00.05.H58-230531-0005 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0001224964 1200789489 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG PHƯƠNG MINH 139 31/05/2023 07/06/2023 Trình Lãnh đạo
3 000.00.05.H58-230531-0010 Thay đổi nội dung ĐKDN 0026487986 1201662654 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HIỆP LỢI 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
4 000.00.05.H58-230531-0007 Thay đổi nội dung ĐKDN 0025587235 1201658471 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN Y SÀI GÒN 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
5 000.00.05.H58-230531-0001 Thay đổi nội dung ĐKDN 0011633013 0312241579-019 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES TẠI TIỀN GIANG 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
6 000.00.05.H58-230531-0003 Thay đổi nội dung ĐKDN 0020049499 00003 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TAM HIỆP- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES TẠI TIỀN GIANG 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
7 000.00.05.H58-230531-0002 Thay đổi nội dung ĐKDN 0013909652 00055 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐỒNG TÂM-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG FUTABUSLINES TẠI TIỀN GIANG 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
8 000.00.05.H58-230531-0006 Thay đổi nội dung ĐKDN 0025761669 1201659482 CÔNG TY TNHH MINH KHANG PLUS 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
9 000.00.05.H58-230531-0015 Thay đổi nội dung ĐKDN 0006613373 1200277018 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SONG HƯƠNG 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
10 000.00.05.H58-230531-0014 Thông báo thay đổi 0006275702 1200990282 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHỰT TRƯỜNG 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
11 000.00.05.H58-230531-0004 Thông báo quyết định giải thể 0026038677 1201660833 CÔNG TY TNHH MƯỜI QUÝNH 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
12 000.00.05.H58-230531-0016 Thay đổi nội dung ĐKDN 0021459097 1201620284 CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC TG 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
13 000.00.05.H58-230531-0021 Thay đổi nội dung ĐKDN 0025148509 3700886396-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TUẤN PHÁT 139 31/05/2023 05/06/2023 Trình Lãnh đạo
14 Thông báo của cơ quan thuế 0018015943 1201583000 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME VIỆT THÀNH 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
15 Thông báo của cơ quan thuế 0024765660 1201651927 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HVF 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
16 Thông báo của cơ quan thuế 0028333617 1201671930 CÔNG TY TNHH MTV KHỞI MY TG 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
17 000.00.05.H58-230531-0012 Thay đổi nội dung ĐKDN 0020742542 1201612212 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN NHẬT QUANG 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
18 000.00.05.H58-230531-0020 Thay đổi nội dung ĐKDN 0018903040 00005 ĐIỂM KINH DOANH NGỌC THẨM 06-CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
19 000.00.05.H58-230531-0008 Thay đổi nội dung ĐKDN 0001217011 1200657669 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN MỸ 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
20 000.00.05.H58-230531-0026 Thay đổi nội dung ĐKDN 0018903024 00004 ĐIỂM KINH DOANH NGỌC THẨM 04-CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
21 000.00.05.H58-230531-0022 Thay đổi nội dung ĐKDN 0020355921 00006 ĐIỂM KINH DOANH NGỌC THẨM 01-CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
22 000.00.05.H58-230531-0019 Thay đổi nội dung ĐKDN 0019551105 1201601651 CÔNG TY TNHH LỐP ADVANCE VIỆT NAM 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
23 000.00.05.H58-230531-0028 Thay đổi nội dung ĐKDN 0026884349 00007 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH J06 139 31/05/2023 06/06/2023 Trình Lãnh đạo
24 000.00.05.H58-230531-0011 Thay đổi nội dung ĐKDN 0006613578 1200653343 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÁT 139 31/05/2023 05/06/2023 Được chấp thuận
25 000.00.05.H58-230531-0027 Thay đổi nội dung ĐKDN 0012313152 1201142158 CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC MYTHO 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
26 000.00.05.H58-230531-0018 Thay đổi nội dung ĐKDN 0025860101 0317200216 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG ĐAN LEN H.M 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
27 000.00.05.H58-230531-0029 Đăng ký mới CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ 139 31/05/2023 06/06/2023 Đã tiếp nhận
28 000.00.05.H58-230531-0025 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH ĐẠI BẢO NÔNG 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
29 000.00.05.H58-230531-0023 Thay đổi nội dung ĐKDN 0001218026 1200100282 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TIỀN GIANG 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận
30 000.00.05.H58-230531-0024 Thay đổi nội dung ĐKDN 0006613586 1200658486 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI TÂN BÌNH AN 139 31/05/2023 05/06/2023 Đã tiếp nhận