STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 Tạm ngừng hoạt động 0025865065 0317137162-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HAOYOO CLOTHING 139 01/06/2023 06/06/2023 Được chấp thuận