STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.05.H58-230529-0004 Đăng ký mới CHI NHÁNH TẠI TIỀN GIANG- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TRUYỀN THÔNG TIA ÁNH SÁNG 139 29/05/2023 01/06/2023 Đã tiếp nhận
2 000.00.05.H58-230529-0008 Thay đổi nội dung ĐKDN 0028882203 1201674508 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẮC TÂM TRINH 139 29/05/2023 01/06/2023 Được chấp thuận
3 000.00.05.H58-230529-0001 Tạm ngừng hoạt động 0019843211 1201604483 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔ YẾN NAM VIỆT 139 29/05/2023 01/06/2023 Đang treo
4 000.00.05.H58-230529-0005 Thay đổi nội dung ĐKDN 0027351050 00009 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NGUYỄN TRÃI CÔNG TY CỔ PHẦN LA RI VIỆT NAM 139 29/05/2023 01/06/2023 Được chấp thuận
5 000.00.05.H58-230529-0006 Thay đổi nội dung ĐKDN 0023470179 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TÂN HỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN LA RI VIỆT NAM 139 29/05/2023 01/06/2023 Được chấp thuận
6 000.00.05.H58-230529-0012 Đăng ký mới KHO HÀNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DVM 139 29/05/2023 01/06/2023 Đã tiếp nhận
7 000.00.05.H58-230529-0014 Thông báo quyết định giải thể 0007864841 1201230439 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA LẬP XUÂN ĐÔNG 139 29/05/2023 01/06/2023 Trình Lãnh đạo
8 000.00.05.H58-230529-0021 Thay đổi nội dung ĐKDN 0010301076 1201460030 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG PHÚ 139 29/05/2023 01/06/2023 Đang xử lý
9 000.00.05.H58-230529-0002 Đăng ký mới CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN PHƯỚC 139 29/05/2023 01/06/2023 Đã tiếp nhận
10 000.00.05.H58-230529-0003 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN PHƯƠNG NHO 139 29/05/2023 01/06/2023 Đã tiếp nhận
11 000.00.05.H58-230529-0013 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH MTV GIA BẢO THIÊN KIM 139 29/05/2023 01/06/2023 Đã tiếp nhận
12 000.00.05.H58-230529-0015 Thay đổi nội dung ĐKDN 0028561407 1201673335 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY A&B 139 29/05/2023 01/06/2023 Đã tiếp nhận
13 000.00.05.H58-230529-0017 Thay đổi nội dung ĐKDN 0028805772 1201674233 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 963 HONG HAO 139 29/05/2023 01/06/2023 Trình Lãnh đạo
14 000.00.05.H58-230529-0016 Thay đổi nội dung ĐKDN 0011491456 1200598879-004 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VĂN HẢI 139 29/05/2023 01/06/2023 Đã tiếp nhận
15 000.00.05.H58-230529-0020 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH MTV TÂN KIM NGÂN 139 29/05/2023 01/06/2023 Đã tiếp nhận
16 000.00.05.H58-230529-0010 Đăng ký mới CHI NHÁNH MỸ THO 2 - CÔNG TY TNHH SRISAWAD VIỆT NAM 139 29/05/2023 01/06/2023 Đã tiếp nhận
17 000.00.05.H58-230529-0019 Thay đổi nội dung ĐKDN 0001221248 1200598879 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VĂN HẢI 139 29/05/2023 01/06/2023 Đã tiếp nhận
18 000.00.05.H58-230529-0018 Tạm ngừng hoạt động 0001203061 1200429623 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN PHÁT 2 139 29/05/2023 01/06/2023 Trình Lãnh đạo