STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.05.H58-230602-0001 Thay đổi nội dung ĐKDN 0011023770 1200699549 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN BAN MAI 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
2 000.00.05.H58-230602-0002 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0006841112 1201116824 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ MYA 139 02/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
3 000.00.05.H58-230602-0005 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0001229664 1200771185 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠT THÀNH TÀI 139 02/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
4 Thông báo của cơ quan thuế 0014956999 1201538495 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÀNG MEKONG 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
5 Hủy thông báo của cơ quan thuế 0022915398 1201635594 CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN VĨNH KIM 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
6 000.00.05.H58-230602-0011 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0014406492 0312343997-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ LÝ GIA 139 02/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
7 Thông báo của cơ quan thuế 0027956734 1201668575 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VẠN LỘC 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
8 Thông báo của cơ quan thuế 0028208685 1201671377 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG ĐỨC 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
9 Thông báo của cơ quan thuế 0028130252 1201670775 CÔNG TY TNHH MTV VY ANH 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
10 000.00.05.H58-230602-0008 Thay đổi nội dung ĐKDN 0023481499 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - NHÀ ĂN CHOI & SHIN'S VINA 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
11 000.00.05.H58-230602-0004 Thay đổi nội dung ĐKDN 0027792529 1201667846 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THANH NIÊN TIỀN GIANG 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
12 000.00.05.H58-230602-0018 Thay đổi nội dung ĐKDN 0022323555 1201628910 CÔNG TY TNHH MTV TIGI SOLAR 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
13 000.00.05.H58-230602-0013 Thay đổi nội dung ĐKDN 0017638629 1201577430 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH MALMBERG 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
14 000.00.05.H58-230602-0006 Thay đổi nội dung ĐKDN 0002505150 1201079989 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN TÂN PHÚ 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
15 000.00.05.H58-230602-0016 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0019439976 00022 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRUNG TÂM XE MÁY MỸ THO - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỸ THO 139 02/06/2023 09/06/2023 Được chấp thuận
16 000.00.05.H58-230602-0009 Thay đổi nội dung ĐKDN 0013796688 1201522738 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIETSTAR 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
17 000.00.05.H58-230602-0014 Thông báo quyết định giải thể 0027382177 1201666144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN THÀNH PHÁT TIỀN GIANG 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
18 000.00.05.H58-230602-0007 Thay đổi nội dung ĐKDN 0001223631 1200985405 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THANH TÂN 139 02/06/2023 07/06/2023 Đã tiếp nhận
19 000.00.05.H58-230602-0003 Đăng ký mới 0028933118 1201674709 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT BỘT CÁ ĐỨC THIỆN 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
20 000.00.05.H58-230602-0019 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0023113716 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ INMODE 139 02/06/2023 09/06/2023 Đã tiếp nhận
21 000.00.05.H58-230602-0012 Thay đổi nội dung ĐKDN 0020436271 1201609675 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CÓ 139 02/06/2023 07/06/2023 Đã tiếp nhận
22 000.00.05.H58-230602-0017 Thay đổi nội dung ĐKDN 0001197029 3500841133-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG VINH HI - NÔ 139 02/06/2023 07/06/2023 Đã tiếp nhận
23 000.00.05.H58-230602-0021 Tạm ngừng hoạt động 0014373489 1801337913-005 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÁ DẦU RESSOL TẠI TIỀN GIANG 139 02/06/2023 07/06/2023 Đã tiếp nhận
24 000.00.05.H58-230602-0020 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH THIỆN HỈ 139 02/06/2023 07/06/2023 Đã tiếp nhận
25 000.00.05.H58-230602-0010 Thay đổi nội dung ĐKDN 0026330912 0312100433-001 CHI NHÁNH PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÂN TRÍ 139 02/06/2023 07/06/2023 Đang xử lý
26 000.00.05.H58-230602-0025 Thay đổi nội dung ĐKDN 0019551105 1201601651 CÔNG TY TNHH LỐP ADVANCE VIỆT NAM 139 02/06/2023 07/06/2023 Bị từ chối
27 000.00.05.H58-230602-0022 Thay đổi nội dung ĐKDN 0013991936 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH XƯỞNG SẢN XUẤT- CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
28 000.00.05.H58-230602-0023 Thay đổi nội dung ĐKDN 0028140681 1201670849 CÔNG TY TNHH THÀNH PHONG TIỀN GIANG 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
29 000.00.05.H58-230602-0024 Thay đổi nội dung ĐKDN 0022694189 1201632554 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ MEKONG 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
30 000.00.05.H58-230602-0026 Thông báo thay đổi 0019551105 1201601651 CÔNG TY TNHH LỐP ADVANCE VIỆT NAM 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận