STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.05.H58-230602-0001 Thay đổi nội dung ĐKDN 0011023770 1200699549 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN BAN MAI 139 02/06/2023 07/06/2023 Được chấp thuận
2 000.00.05.H58-230602-0002 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0006841112 1201116824 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ MYA 139 02/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
3 000.00.05.H58-230602-0004 Thay đổi nội dung ĐKDN 0027792529 1201667846 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THANH NIÊN TIỀN GIANG 139 02/06/2023 07/06/2023 Trình Lãnh đạo
4 000.00.05.H58-230602-0003 Đăng ký mới DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT BỘT CÁ ĐỨC THIỆN 139 02/06/2023 07/06/2023 Trình Lãnh đạo
5 000.00.05.H58-230602-0005 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0001229664 1200771185 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠT THÀNH TÀI 139 02/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
6 000.00.05.H58-230602-0006 Thay đổi nội dung ĐKDN 0002505150 1201079989 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN TÂN PHÚ 139 02/06/2023 07/06/2023 Đang xử lý