STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.05.H58-230607-0002 Thay đổi nội dung ĐKDN 0010502063 1201465575 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC VIỆT TÍN 139 07/06/2023 12/06/2023 Đã tiếp nhận
2 000.00.05.H58-230607-0006 Tạm ngừng hoạt động 0025553675 1201658224 CÔNG TY TNHH MTV TM HOÀNG ÂN 139 07/06/2023 12/06/2023 Đã tiếp nhận
3 000.00.05.H58-230607-0005 Thay đổi nội dung ĐKDN 0026544432 1201662848 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN BẢO QUYÊN 139 07/06/2023 12/06/2023 Đã tiếp nhận
4 000.00.05.H58-230607-0018 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0022936735 1201635731 CÔNG TY TNHH MTV NHẤT PHÁT 139 07/06/2023 14/06/2023 Trình Lãnh đạo
5 000.00.05.H58-230607-0017 Thông báo quyết định giải thể 0025232887 1201655583 CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO TRINH 139 07/06/2023 12/06/2023 Trình Lãnh đạo
6 000.00.05.H58-230607-0020 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 0026371724 1201662157 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MINH VY 139 07/06/2023 12/06/2023 Đang xử lý
7 000.00.05.H58-230607-0019 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 03 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI PHƯỚC TÀI 139 07/06/2023 12/06/2023 Đã tiếp nhận