STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.05.H58-230603-0002 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0018250454 1201585696 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO HỘ LAO ĐỘNG MIỀN TÂY 139 03/06/2023 12/06/2023 Đã tiếp nhận