STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.05.H58-230609-0002 Tạm ngừng hoạt động 0021885991 1201624659 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ AN KHANG 139 09/06/2023 14/06/2023 Chờ bổ sung hồ sơ
2 000.00.05.H58-230609-0003 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DỤNG CỤ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NGÂN KHOA - CỬA HÀNG VẬT TƯ Y TẾ DỤNG CỤ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NGÂN KHOA 139 09/06/2023 14/06/2023 Chờ bổ sung hồ sơ
3 000.00.05.H58-230609-0004 Thay đổi nội dung ĐKDN 0009368027 1201438155 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC THẠNH LỘC 139 09/06/2023 14/06/2023 Đang xử lý