STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.05.H58-230606-0002 Thay đổi nội dung ĐKDN 0026330912 0312100433-001 CHI NHÁNH PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÂN TRÍ 139 06/06/2023 09/06/2023 Đã tiếp nhận
2 000.00.05.H58-230606-0004 Thông báo quyết định giải thể 0009058494 1201426216 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THỊNH PHÁT GCT 139 06/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
3 000.00.05.H58-230606-0005 Thông báo quyết định giải thể 0028587562 1201673409 CÔNG TY TNHH VY TƯỜNG TIỀN GIANG 139 06/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
4 000.00.05.H58-230606-0006 Thông báo thay đổi 0025752910 1201659387 CÔNG TY TNHH MTV THUẬN PHÁT TIỀN GIANG 139 06/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
5 000.00.05.H58-230606-0010 Thay đổi nội dung ĐKDN 0001197029 3500841133-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG VINH HI - NÔ 139 06/06/2023 09/06/2023 Đã tiếp nhận
6 000.00.05.H58-230606-0008 Thay đổi nội dung ĐKDN 0019721043 0104753865-047 CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL TIỀN GIANG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL 139 06/06/2023 09/06/2023 Đang xử lý
7 000.00.05.H58-230606-0007 Đăng ký mới CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM SƠN- CƠ SỞ 4 139 06/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
8 000.00.05.H58-230606-0009 Thay đổi nội dung ĐKDN 0025956001 1201660431 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THỂ THAO GIẢI TRÍ GOLEADER VIỆT NAM 139 06/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
9 000.00.05.H58-230606-0001 Đăng ký mới 1201672067-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DD BEAUTE 139 06/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
10 000.00.05.H58-230606-0012 Thay đổi nội dung ĐKDN 0001217259 1200683404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TICCO 139 06/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
11 000.00.05.H58-230606-0011 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI MEKONG DELTA 139 06/06/2023 09/06/2023 Trình Lãnh đạo
12 000.00.05.H58-230606-0013 Thay đổi nội dung ĐKDN 0008700702 1201402328 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN CƯ 139 06/06/2023 09/06/2023 Đang xử lý