Mức độ 4  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Ký hiệu thủ tục: BKH-TGG-272039
Lượt xem: 2132
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử theo quy trình trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Tiền  Giang
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Cách thức thực hiện Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử theo quy trình trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết


- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.


Lệ phí
Phí
Căn cứ pháp lýNghị quyết 15/2017/NQ-HĐND

Thông tư 250/2016/TT-BTC

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Luật 68/2014/QH13- Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

 

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1 - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập (Phụ lục III-2 - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 3. Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

File mẫu:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh Tải về
  • Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Tải về

1.Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh; 2. Tên hộ kinh doanh dự định đăng kýphù hợpcác quy định sau: 2.1. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: - Loại hình “Hộ kinh doanh”; - Tên riêng của hộ kinh doanh. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. 2.2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. 2.3. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. 2.4. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện. 3. Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.