Mức độ 3  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Ký hiệu thủ tục: BKH-TGG-272042
Lượt xem: 1898
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử theo quy trình trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Cách thức thực hiện

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử theo quy trình trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Tiền Giang

Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyếtKhông cóÐối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiệnPhòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhLệ phí


0


Phí


0


Căn cứ pháp lýNghị quyết 15/2017/NQ-HĐND

Thông tư 250/2016/TT-BTC

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Luật 68/2014/QH13Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

 

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động (Phụ lục III-5 - Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); 2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

File mẫu:

  • Thông báo về việc chấm dứt kinh doanh Tải về

Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.