Mức độ 4  Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Ký hiệu thủ tục: 2.002383.000.00.00.H58
Lượt xem: 213
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện
  • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 7 - 02733.993847), số 377 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
  • Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
  • Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (dichvucong.tiengiang.gov.vn).

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí (nếu có).


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung)


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.- Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


  • Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ nộp hồ sơ cho Sở KH&CN địa phương
  • Cục ATBXHN xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở KH&CN địa phươngcấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở KH&CN địa phương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
  • Sở KH&CN địa phương cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung)
  • Tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ nộp hồ sơ cho Sở KH&CN địa phương
  • Cục ATBXHN xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở KH&CN địa phươngcấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở KH&CN địa phương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
  • Sở KH&CN địa phương cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sửa đổi, bổ sung)

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

don de nghi sua doi bo sung giay phep tien hanh cong viec buc xa.doc

Bản chính: 1 Bản sao: 0

Bản gốc giấy phép cần sửa đổi

 

Bản chính: 1 Bản sao: 0

Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax

 

Bản chính: 1 Bản sao: 0

Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng nguồn thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

Bản chính: 0 Bản sao: 1

 

File mẫu:

Không

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ (Số 39 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ, như sau:

- Người nhận kết quả mang Giấy tiếp nhận hồ sơ  đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và biên lai thu lệ phí để được nhận kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận vào sổ và trao kết quả cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ và chứng minh nhân dân của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ, tết nghỉ).