Mức độ 2  Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã)

Ký hiệu thủ tục: CCCD-X02
Lượt xem: 43
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Công an Xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp

 • 03 Ngày làm việc


  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an xã, phường, thị trấn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).  Trực tuyến

 • 03 Ngày làm việc


  Thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có).Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Văn bản thông báo kết quả khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lệ phí


Không


Phí


Phí : Đồng (Chưa quy định.)


Căn cứ pháp lý


 • Luật 59/2014/QH13 Số: 59/2014/QH13

 • Nghị định 37/2021/NĐ-CP Số: 37/2021/NĐ-CP

 • Nghị định 137/2015/NĐ-CP Số: 137/2015/NĐ-CP • Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn.

 • Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

 • - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy hẹn trả kết quả.

 • - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do.

 • Bước 4: Công dân nhận văn bản trả lời tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (trong đó nêu rõ lý do cần khai thác, sử dụng thông tin, thời gian khai thác, thông tin cần khai thác và cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong sử dụng thông tin khi được cung cấp).   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân đến nộp hồ sơ.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Không