Mức độ 2  Thông báo số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã)

Ký hiệu thủ tục: CCCD-X01
Lượt xem: 163
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Công an Xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Trực tiếp tại Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
  Lệ phí


  Không


  Phí


  không


  Căn cứ pháp lý
  • Luật 59/2014/QH13 Số: 59/2014/QH13

  • Nghị định 37/2021/NĐ-CP Số: 37/2021/NĐ-CP

  • Thông tư 59/2021/TT-BCA Số: 59/2021/TT-BCA

  • Bước 1: Công dân hoặc người đại diện hợp pháp của công dân yêu cầu Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú cấp văn bản thông báo. Bước 2: Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú kiểm tra thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, in Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
  Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân hoặc người đại diện hợp pháp. Bản chính: 1Bản sao: 0

  File mẫu:

  Không.