Mức độ 3  Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Ký hiệu thủ tục: 1.008991.000.00.00.H58
Lượt xem: 80
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp- Trung tâm Hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 4)
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 10 Ngày


  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. • Trực tuyến

 • 10 Ngày


  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. • Dịch vụ bưu chính

 • 10 Ngày


  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.


Lệ phí


Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính


Phí


Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính


Căn cứ pháp lý • Luật 40/2019/QH14 Số: 40/2019/QH14

 • Nghị định 85/2020/NĐ-CP Số: 85/2020/NĐ-CP
 • - Cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn về kiến trúc cấp tỉnh;

 • - Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thông báo một lần bằng văn bản hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ;

 • - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Mau don gia han chung chi hanh nghe kien truc.docx Bản chính: 1 Bản sao: 1
- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị được chụp không quá 06 tháng;   Bản chính: 1 Bản sao: 1
- Chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc do tổ chức xã hội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu đào tạo về kiến trúc cấp. Trường hợp tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục tại nước ngoài thì cần có văn bản, chứng chỉ hoặc tài liệu chứng minh việc đã tham gia đó, được dịch ra tiếng Việt và công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;   Bản chính: 1 Bản sao: 1
- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp.   Bản chính: 1 Bản sao: 1

File mẫu:

 • Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; Tải về

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng. - Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục; - Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.