Mức độ 3  Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

Ký hiệu thủ tục: 1.008990.000.00.00.H58
Lượt xem: 93
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp - Trung tâm Hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 4)
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 10 Ngày


  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. • Trực tuyến

 • 10 Ngày


  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. • Dịch vụ bưu chính

 • 10 Ngày


  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.


Lệ phí


Không


Phí


không


Căn cứ pháp lý • Nghị định 85/2020/NĐ-CP Số: 85/2020/NĐ-CP

 • Luật 40/2019/QH14 Số: 40/2019/QH14
 • - Cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn về kiến trúc cấp tỉnh;

 • - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề kiến trúc bản gốc, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản gốc chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã được cấp.   Bản chính: 1 Bản sao: 1
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Mau don de nghi cap lai chung chi hanh nghe kien truc.docx Bản chính: 1 Bản sao: 1

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Tải về

Không có.