Mức độ 3  Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: BLĐ-TBVXH-TGG-286389
Lượt xem: 111
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ sở trợ giúp xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ
Thời hạn giải quyết


Theo thỏa thuận


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


 


Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. - Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.

File mẫu:

Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở