Mức độ 4  Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (Cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: BTM-TGG-265061
Lượt xem: 1043
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 5 - 02733. 993846), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
 
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 02 bộ.
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 30 Ngày làm việc


  - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: SởTài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơtínhtiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, SởTài nguyên và Môi trườngtrả lại hồ sơ kèm theo văn bản giải thích rõ lý do; - Thời hạn thẩm định hồ sơvà phê duyệt tiền cấp quyền:không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, SởTài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ tínhtiền cấp quyền khai thác tài nguyên nướcvà trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; - Thời hạn gửi thông báo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, SởTài nguyên và Môi trường gửi thông báo cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình kèm theo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


 • Luật 17/2012/QH13 Số: 17/2012/QH13 17/2012/QH13

 • Nghị định 201/2013/NĐ-CP Số: 201/2013/NĐ-CP

 • Nghị định 82/2017/NĐ-CP Số: 82/2017/NĐ-CP
 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Chủ giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ cho SởTài nguyên và Môi trườngqua đường bưu điện, nộp trực tuyến hoặc nộp trực tiếp.

 • Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: SởTài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, SởTài nguyên và Môi trườngtrả lại hồ sơ kèm theo văn bản giải thích rõ lý do.

 • Bước 3: Thẩm định hồ sơ và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnhphê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

 • Bước 4: Thông báo kết quả: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, SởTài nguyên và Môi trườnggửi thông báo cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác kèm theo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nướctheo phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP PHỤ LỤC III-tien cap quyen kT nuoc.docx Bản chính: 2 Bản sao: 0
Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.   Bản chính: 0 Bản sao: 2

File mẫu:

 • Mẫu kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tải về
 • Mẫu thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tải về
 • Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tải về

.