Mức độ 4  Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ký hiệu thủ tục: 1.004283.000.00.00.H58
Lượt xem: 1559
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (quầy số 5 - 02733. 993846), địa chỉ: số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;
 
- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ không quy định
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 20 Ngày làm việc


  Thời hạn kiểm tra, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: không quá 20 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Quyết định điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.


Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý


 • Luật 17/2012/QH13 Số: 17/2012/QH13

 • Nghị định 201/2013/NĐ-CP Số: 201/2013/NĐ-CP

 • Nghị định 82/2017/NĐ-CP Số: 82/2017/NĐ-CP
 • Bước 1: Nộp hồ sơ Chủ giấy phép gửi văn bản đề nghị điều chỉnh kèm theo các tài liệu để chứng minh đến Cục Quản lý tài nguyên nước.

 • Bước 2: Kiểm tra hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trườngcó trách nhiệm kiểm tra, tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnhxem xét, quyết định việc điều chỉnh.

 • Bước 3: Quyết định việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: Ủy ban nhân dân cấp tỉnhxem xét, quyết định việc điều chỉnhtiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

 • Bước 4: Thông báo kết quả: Ủy ban nhân dân cấp tỉnhthông báo số tiền truy thu, hoàn trả cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước và nêu rõ lý do phải truy thu, hoàn trả.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước kèm theo các tài liệu để chứng minh. PHỤ LỤC III-tien cap quyen kT nuoc.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Mẫu kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tải về
 • Mẫu thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tải về
 • Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tải về

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trườnggửi thông báo kèm theo quyết định điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước.