Mức độ 4  Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12

Ký hiệu thủ tục: 1.001248.000.00.00.H58
Lượt xem: 619
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ cơ quan giải quyết

  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 16 - 02733993892), số 377 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Trọng tài thương mại
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam .
Lệ phí


Không


Phí


Phí thẩm định:- Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài: 1.500.000 đồng;- Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài: 1.000.000 đồng'- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000 đồng


Căn cứ pháp lý
 • Luật 54/2010/QH12 - Trọng tài thương mại Số: 54/2010/QH12

 • Nghị định 63/2011/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại Số: 63/2011/NĐ-CP

 • Thông tư 222/2016/TT-BTC Số: 222/2016/TT-BTC

 • Thông tư 12/2012/TT-BTP Số: 12/2012/TT-BTP

 • Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam mà Giấy đăng ký hoạt động bị mất, rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy có thể gửi hồ sơ đề nghị cấp lại đến Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động để được cấp lại.

 • Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét cấp lại trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-TTTM); Mẫu số 26.docx Bản chính: 1Bản sao: 0
Giấy xác nhận về việc bị mất Giấy đăng ký hoạt động của công an cấp xã nơi mất giấy tờ (trong trường hợp bị mất). Bản chính: 1Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Tải về
 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Tải về

TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích