Mức độ 3  Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ký hiệu thủ tục: 1.008905.000.00.00.H58
Lượt xem: 1324
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Địa chỉ cơ quan giải quyết

 Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy số 16 - 02733993892), số 377 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Trọng tài thương mại
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.
Lệ phí


Không


Phí


Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng): 500.000 đồng


Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 222/2016/TT-BTC Số: 222/2016/TT-BTC

 • Nghị định 63/2011/NĐ-CP Số: 63/2011/NĐ-CP

 • Luật 54/2010/QH12 Số: 54/2010/QH12

 • Chi nhánh Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh gửi cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Bản chính: 1Bản sao: 0
- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động; Bản chính: 1Bản sao: 0
- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu. Bản chính: 0Bản sao: 1

File mẫu:

 • Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Tải về
 • Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Tải về

TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích