Mức độ 3  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Ký hiệu thủ tục: 1.008890.000.00.00.H58
Lượt xem: 1166
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết

 Trung tâm Phục vụ hành chính công (Quầy số 16), số 377 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Trọng tài thương mại
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 10 Ngày làm việc


  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


  Dịch vụ bưu chính


 • 10 Ngày làm việc


  kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.

Lệ phí


Không


Phí


Phí thẩm định: 1.000.000 đồng


Căn cứ pháp lý


 • Luật 54/2010/QH12 Số: 54/2010/QH12

 • Nghị định 63/2011/NĐ-CP Số: 63/2011/NĐ-CP

 • Nghị định 124/2018/NĐ-CP Số: 124/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 12/2012/TT-BTP Số: 12/2012/TT-BTP

 • Thông tư 222/2016/TT-BTC Số: 222/2016/TT-BTC • - Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;

 • - Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài trong thời gian pháp luật quy định.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM); MS05 TP-TTTM.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;   Bản chính: 0 Bản sao: 1
- Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Tải về

Không

TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích