Toàn trình  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Ký hiệu thủ tục: 1.001822.000.00.00.H58
Lượt xem: 2768
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang (Số 03, đường Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Lĩnh vực Di sản văn hóa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp

 • 5 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ  Trực tuyến

 • 5 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ  Dịch vụ bưu chính

 • 5 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệÐối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

 • Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.

Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý


 • Nghị định 61/2016/NĐ-CP Số: 61/2016/NĐ-CP

 • Luật 28/2001/QH10 Số: 28/2001/QH10 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Mẫu số 05.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
(2) Bản sao Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng, hành nghề thiết kế xây dựng, hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc liên quan đến hoạt động đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề.   Bản chính: 0 Bản sao: 1
(3) Bản sao chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích;   Bản chính: 0 Bản sao: 1
(4) 02 ảnh màu cỡ 3x4cm chụp trong năm đề nghị cấp.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Mẫu số 05.docx Tải về
 • Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (Mẫu số 5 - Nghị định số 61/2016/NĐ-CP) Tải về

Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích (sau đây gọi chung là Chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân khi đáp ứng các điều kiện đối với từng trường hợp cụ thể sau: 1. Chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích: a) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng; b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2. Chứng chỉ hành nghề lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích: a) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng; b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 3. Chứng chỉ hành nghề thi công tu bổ di tích: a) Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hoặc người có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành xây dựng; b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 4. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công tu bổ di tích: a) Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; b) Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về tu bổ di tích theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.