Mức độ 4  Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 1.002701.000.00.00.H58
Lượt xem: 2077
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Tiền Giang (Quầy Số 04, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang); - Thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp - Trung tâm Hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 4)
 • Trực tuyến
 • Bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 03 (bộ)
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp


 • 20 Ngày làm việc


  -Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết (theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP): 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


  15 Ngày làm việc


  - Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP): 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Chủ các dự án đầu tư
Kết quả thực hiện


 • Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch


Lệ phí


Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng.: Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án.


Phí


             


Căn cứ pháp lý • Luật 30/2009/QH12 Số: 30/2009/QH12

 • Luật 50/2014/QH13 Số: 50/2014/QH13

 • Nghị định 37/2010/NĐ-CP Số: 37/2010/NĐ-CP
 • Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.

 • Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ trình đề nghị thẩm định;   Bản chính: 4 Bản sao: 0
Thuyết minh nội dung nhiệm vụ   Bản chính: 4 Bản sao: 0
Các bản vẽ in màu thu nhỏ   Bản chính: 4 Bản sao: 0
Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan   Bản chính: 4 Bản sao: 0

File mẫu:

Không có