Toàn trình  Công bố hợp quy giống cây trồng nhóm 2 dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định

Ký hiệu thủ tục: TT03
Lượt xem: 1109
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Trồng trọt
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua đường bưu điện;

- Nộp qua fax: 0273.3856008;

- Nộp qua email: snn.motcua@tiengiang.gov.vn;

- Nộp qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh: motcua.tiengiang.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiệnThông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý- Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Khu phố Trung Lương, phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ:

- Công chức tiếp nhận hồ sơ viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân.

a) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hơp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị ba (03) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy);

b) Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố hợp quy,cơ quan chuyên ngành thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ thoe quy định đối với tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, cơ quan chuyên ngành có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận Thông báo tiếp nhận hợp quy hoặc thông báo bằng văn bản về những điểm, nội dung chưa phù hợp trong hồ sơ công bố hợp quy tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Người nhận kết quả đem theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Người nhận kết quả xuất trình giấy chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu của cơ sở công bố hợp quy.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật).

 

- Bản công bố hợp quy theo nội dung tại Phụ lục V - Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015; - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập; - Đối với giống nhập khẩu: Bản sao từ giấy chứng nhận hợp quy gốc của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp; - Đối với giống sản xuất trong nước: Bản sao từ giấy chứng nhận hợp quy gốc của một giống theo từng cấp giống do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp. * Lưu ý: Công bố hợp quy một lần cho một giống theo từng cấp giống. Khi có thay đổi về nội dung của ít nhất một thành phần hồ sơ công bố hợp quy đối với giống, cấp giống đã công bố thì tiến hành công bố lại.

File mẫu:

Công bố hợp quy giống cây trồng nhóm 2 được sản xuất trong nước, nhập khẩu.