Toàn trình  Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Ký hiệu thủ tục: 1.003793.000.00.00.H58
Lượt xem: 4064
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang (số 377 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang);

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Lĩnh vực Di sản văn hóa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp

 • 30 Ngày


  30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ  Trực tuyến

 • 30 Ngày


  30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ  Dịch vụ bưu chính

 • 30 Ngày


  30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệÐối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý


 • Luật 28/2001/QH10 Số: 28/2001/QH10

 • Luật 32/2009/QH12 Số: 32/2009/QH12

 • Nghị định 98/2010/NĐ-CP Số: 98/2010/NĐ-CP

 • Nghị định 01/2012/NĐ-CP Số: 01/2012/NĐ-CP • - Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập gửi 01 bộ hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở bảo tàng.

 • - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động bảo tàng. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012); phụ lục VII Nghị định 01-2012-NĐ-CP.doc Bản chính: 0 Bản sao: 0
(2) Văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.   Bản chính: 0 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012). Tải về
 • Cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Tải về

Không