Toàn trình  Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Ký hiệu thủ tục: 2.001613.000.00.00.H58
Lượt xem: 4294
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang (Số 03, đường Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang); - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  

Lĩnh vực Di sản văn hóa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp

 • 15 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  Trực tuyến

 • 15 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  Dịch vụ bưu chính

 • 15 Ngày làm việc


  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Văn bản xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Lệ phí


.


Phí


.


Căn cứ pháp lý


 • Luật 28/2001/QH10 Số: 28/2001/QH10

 • Luật 32/2009/QH12 Số: 32/2009/QH12

 • Nghị định 98/2010/NĐ-CP Số: 98/2010/NĐ-CP

 • Nghị định 01/2012/NĐ-CP Số: 01/2012/NĐ-CP • - Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập gửi 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở bảo tàng.

 • - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012); phụ lục V nghị định 01-2012-NĐ-CP.doc Bản chính: 1 Bản sao: 0
(2) Đề án hoạt động bảo tàng (Mẫu Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012). PHỤ LỤC VI. ND 01 2012 ND-CP.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012). Tải về
 • Đề án hoạt động bảo tàng Tải về
 • Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Tải về

(1) Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề; (2) Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản; (3) Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.