Mức độ 4  Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: 1.003888.000.00.00.H58
Lượt xem: 6348
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông (Số 02, đường Lê Văn Duyệt, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang);

- TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 (http://motcua.tiengiang.gov.vn).

Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc sử dụng dịch vụ bưu điện

Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết10 (Mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiệnVăn bản chấp thuận


Lệ phí


Không có


Phí


Không có


Căn cứ pháp lý


Luật 103/2016/QH13Thông tư 04/2014/TT-BTTTTNghị định 88/2012/NĐ-CP


Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài Hà Nội) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Đơn đề nghị theo (Mẫu số 06 – Thông tư 04/2014/TT-BTTTT + Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày

File mẫu:

  • Đơn đề nghị (Mẫu số 06/BTTTT - Thông tư 04/2014/TT-BTTTT) Tải về

Không