Mức độ 3  Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã

Ký hiệu thủ tục: X-XD07
Lượt xem: 760
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xây dựng
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật


Lệ phí


Không


Phí


0


Căn cứ pháp lý


- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì ra phiếu hướng dẫn một lần bằng văn bản để người dân đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn theo bước sau:

- Cán bộ trả kết quả cho người nhận và yêu cầu người nhận ký vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Người nhận kết quả đem phiếu hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn.

- Trường hợp nếu mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân nộp hồ sơ. Ngoài ra, nếu nhờ người nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)

- Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (Phụ lục 2) - Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

File mẫu:

  • Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (Phụ lục 02) Tải về

Không