Một phần (Trực tuyến)  Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Ký hiệu thủ tục: ATTP01
Lượt xem: 576
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thị xã, thành phố - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc TTYTDP huyện, thị xã, thành phố - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, thị xã, thành phố

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận


Lệ phí


Phí thẩm định kiểm tra định kỳ: 50.000-250.000 đồng


Phí


.


Căn cứ pháp lý


- Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 về Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
- Quyết định 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao"


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại, đúng theo quy định.

Bước 3: Cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất (Nếu đạt yêu cầu thì tiến hành cấp giấy chứng nhận. Nếu không đạt yêu cầu hướng dẫn cơ sở khắc phục, sửa chữa. Khi cơ sở khắc phục xong báo cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ biết để tái thẩm định).

Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố

Người nhận đóng lệ phí, cán bộ cấp giấy chứng nhận kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người nhận ký nhận

 

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP (mẫu I). - Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Bản thuyết minh về cơ sở vật chất trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm: + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vục xung quanh; + Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù (mẫu 01). - Bản cam kết bảo đảm VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm (mẫu II).

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (MS 01 – TT số 47/2014/TT-BYT) Tải về
  • Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù (mẫu 01) Tải về
  • Bản cam kết bảo đảm VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm (mẫu II) Tải về

- Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh; - Bản thuyết minh về cơ sở vật chất; - Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh; - Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh; - Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.