Tìm thấy 2602 thủ tục

Mức độ 2
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tinh)
Mức độ 2
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Đăng ký thường trú tại Việt Nam cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính
Mức độ 2
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử
Mức độ 2
Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tiền Giang
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tiền Giang
Mức độ 2
Thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tiền Giang
Loading...