Tìm thấy 2570 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Mức độ 4
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Mức độ 4
Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Mức độ 4
Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Mức độ 4
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ 4
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 3
“Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”
Mức độ 4
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 3
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
Mức độ 3
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài
Mức độ 3
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
Mức độ 3
“Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm”
Loading...