Tìm thấy 119 thủ tục

Toàn trình
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Toàn trình
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Toàn trình
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Toàn trình
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Toàn trình
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Toàn trình
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”
Toàn trình
Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"
Toàn trình
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình
Toàn trình
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Toàn trình
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Toàn trình
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Toàn trình
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Toàn trình
Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp
Toàn trình
Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện
Toàn trình
Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện
Loading...