Tìm thấy 53 thủ tục

Mức độ 4
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Mức độ 3
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc).
Mức độ 3
Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
Mức độ 3
Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
Mức độ 3
Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
Mức độ 4
Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Loading...