Tìm thấy 129 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Mức độ 4
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ 4
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mức độ 4
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
Mức độ 4
Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 4
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Mức độ 4
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Mức độ 4
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Mức độ 4
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Mức độ 4
Thủ tục công nhận điểm du lịch
Mức độ 4
Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
Mức độ 4
Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 4
Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 4
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành
Loading...