Tìm thấy 129 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
Mức độ 4
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Mức độ 4
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279024
Mức độ 4
Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Mức độ 4
Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 4
Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy
Loading...