Tìm thấy 129 thủ tục

Toàn trình
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
Toàn trình
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
Toàn trình
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
Toàn trình
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Toàn trình
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279024
Toàn trình
Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Toàn trình
Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Toàn trình
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Toàn trình
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Toàn trình
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Toàn trình
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện
Toàn trình
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy
Toàn trình
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Toàn trình
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Toàn trình
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Loading...