Tìm thấy 69 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Mức độ 4
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 4
Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển
Mức độ 4
Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 4
Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
Mức độ 4
Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học
Loading...