Tìm thấy 69 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Mức độ 4
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 4
Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ 4
Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên
Mức độ 4
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
Mức độ 4
Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 4
Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 4
Thủ tục xét, cấp học bổng chính sách
Mức độ 4
Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 4
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 4
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 4
Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
Mức độ 4
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Loading...