Tìm thấy 358 thủ tục

Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Toàn trình
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Toàn trình
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Toàn trình
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Toàn trình
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Toàn trình
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Toàn trình
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Một phần (Trực tuyến)
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Một phần (Trực tuyến)
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).
Một phần (Trực tuyến)
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Toàn trình
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Toàn trình
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Một phần (Trực tuyến)
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Một phần (Trực tuyến)
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Một phần (Trực tuyến)
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Loading...