Tìm thấy 358 thủ tục

Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Toàn trình
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Toàn trình
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Toàn trình
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Toàn trình
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Toàn trình
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Toàn trình
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Toàn trình
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Toàn trình
Tuyển sinh trung học cơ sở
Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Toàn trình
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Một phần (Trực tuyến)
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Loading...