Tìm thấy 167 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
Cấp lại, đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập
Mức độ 4
Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập
Mức độ 4
Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Lưu trú và thông báo lưu trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Loading...