Tìm thấy 160 thủ tục

Mức độ 4
Cấp lại, đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập
Mức độ 4
Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập
Mức độ 4
Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Lưu trú và thông báo lưu trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Xác nhận việc trước đây đã thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 4
Trình tự thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Loading...