Tìm thấy 137 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
Cấp lại, đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập
Mức độ 4
Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy đi đường huyện/thị xã/thành phố
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy đi đường xã/phường
Mức độ 4
Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Điều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Lưu trú và thông báo lưu trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Loading...