Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)

Cơ quan giải quyết Công an tỉnh Tiền Giang
Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân

Loading...