Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực Đường thủy nội địa

Loading...