Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (cấp xã).

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực Hộ tịch

Loading...