Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Thể dục thể thao

Loading...