Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 4 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
  • Thế nào là dịch vụ hành chính công? Thế nào là dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước?
  • TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG
  • Công Dân
  • Vào lúc 18:23:23 ngày 02/06/2023
Chi tiết
2
  • Thế nào là dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần?
  • TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG
  • Công Dân
  • Vào lúc 18:20:15 ngày 02/06/2023
Chi tiết
3
  • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến như thế nào?
  • TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG
  • Công dân
  • Vào lúc 18:24:04 ngày 02/06/2023
Chi tiết
4
  • tra cứu hồ sơ như thế nào
  • UBND Huyện Cai Lậy
  • Nguyễn Văn Phong
  • Vào lúc 03:04:40 ngày 14/09/2018
Chi tiết