Sử dụng dịch vụ công trực tuyến như thế nào?

Công dân — lúc 18:24:04 ngày 02/06/2023

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến như thế nào?

Trả lời

Sau khi tài khoản đăng nhập của công dân, doanh nghiệp, tổ chức (CD/DN/TC) được cơ quan nhà nước xác minh. CD/DN/TC đăng nhập vào hệ thống.
Đăng nhập thành công, CD/DN/TC sử dụng chức năng đăng ký trực tuyến để tiến hành đăng ký (Xem chi tiết tại chức năng: Hướng dẫn sử dụng dịch vụ).
Trong quá trình triển khai, cơ quan nhà nước sẽ thường xuyên liên lạc và cung cấp các thông tin như: tính hợp lệ hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ , trạng thái hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ (nếu có), thông báo kết quả thực hiện .v.v. qua thư điện tử (email) hoặc tin nhắn điện thoại cho CD/DN/TC kèm theo hướng dẫn sử dụng.
Lưu ý:
- Thông tin hồ sơ mặc định được gửi qua email đăng ký và được thông báo miễn phí.
- Đối với thông báo qua tin nhắn điện thoại di động, CD/DN/TC cần chọn trong quán trình đăng ký. Việc thông báo qua tin nhắn điện thoại sẽ phát sinh kinh phí theo giá cước viễn thông quy định.

Quản trị hệ thống — lúc 18:27:15 ngày 02/06/2023

Quay lại danh sách câu hỏi