Tìm thấy 423 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (cấp xã)
Mức độ 3
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (cấp huyện)
Mức độ 3
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (cấp xã)
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Mức độ 4
Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 4
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Lưu trú và thông báo lưu trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
Cấp bản sao từ sổ gốc.
Mức độ 3
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
Mức độ 3
Chứng thực Di chúc
Mức độ 3
Chứng thực điểm chỉ (trong giấy tờ, văn bản tiếng Việt)
Mức độ 3
Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở (ở nông thôn)
Mức độ 3
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
...