Tìm thấy 426 thủ tục

Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất
Mức độ 4
Chứng thực văn bản khai nhận tài sản thừa kế
Mức độ 4
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế
Mức độ 4
Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
Mức độ 4
Đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (hôn nhân thực tế)
Mức độ 4
Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú
Mức độ 4
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
Mức độ 4
Đăng ký khai sinh quá hạn (việc sinh chưa được đăng ký trong thời hạn 60 ngày)
Mức độ 3
Trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 4
Trình tự thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Mức độ 3
Trình tự thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
...