Tìm thấy 248 thủ tục

Mức độ 2
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã
Mức độ 2
Tách sổ hộ khẩu (cấp huyện)
Mức độ 2
Tách sổ hộ khẩu (cấp xã)
Mức độ 2
Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã)
Mức độ 2
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú
Mức độ 2
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (cấp xã)
Mức độ 2
Xóa đăng ký thường trú
Mức độ 2
Xóa đăng ký thường trú (cấp xã)
Mức độ 2
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Tiền Giang
Mức độ 2
Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa
Mức độ 2
Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
...