Tìm thấy 248 thủ tục

Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
Cấp Chứng minh nhân dân (12 số)
Mức độ 2
Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Mức độ 2
Cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp lại Chứng minh nhân dân (12 số)
Mức độ 2
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh
Mức độ 2
Đổi Chứng minh nhân dân (12 số)
Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
Mức độ 2
Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Mức độ 2
Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
Mức độ 2
Cấp thẻ bảo hiểm y tế
Mức độ 2
Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Mức độ 2
Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh
...