Tìm thấy 248 thủ tục

Mức độ 2
Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tiền Giang
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tiền Giang
Mức độ 2
Thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tiền Giang
Mức độ 2
Trình báo mất giấy thông hành (thực hiện tại cấp huyện)
Mức độ 2
Trình báo mất giấy thông hành (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mức độ 2
Trình báo mất giấy thông hành (thực hiện tại cấp xã)
Mức độ 2
Trình báo mất hộ chiếu (thực hiện ở cấp tỉnh)
...