Tìm thấy 398 thủ tục

Mức độ 4
Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Mức độ 4
Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Mức độ 4
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Lưu trú và thông báo lưu trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Xóa sổ đăng ký thường trú tại Công an cấp xã
Mức độ 4
Trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 4
Trình tự thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Mức độ 4
Trình tự thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Mức độ 4
Thẩm định kết quả đấu thầu
Mức độ 4
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Mức độ 3
Cấp Giấy phép đậu đỗ
Mức độ 4
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ
Mức độ 3
Cấp phép sử dụng địa điểm làm nơi đỗ xe tạm thời
Mức độ 3
Cấp phép sử dụng vĩa hè, thi công công trình; đào đường, đào vĩa hè, khoang ngang đường
Mức độ 3
Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự
...