Đến tháng 9
UBND THỊ XÃ CAI LẬY đã giải quyết

99,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 27/09/2022)