Đến tháng 12
UBND Huyện Gò Công Đông đã giải quyết

98,4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 08/12/2022)