Đến tháng 9
UBND Huyện Gò Công Đông đã giải quyết

97,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 24/09/2021)