Đến tháng 1
UBND Thị xã Gò Công đã giải quyết

100,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 27/01/2022)