Đến tháng 11
UBND Thị xã Gò Công đã giải quyết

95,1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/11/2019)