Đến tháng 4
UBND Huyện Châu Thành đã giải quyết

98,2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 02/04/2023)